Geschiedenis

De geschiedenis van tuinvereniging Arcadia gaat terug naar 1976. Voor de liefhebbers onderstaand een overzicht in jaartallen 

jaartallen

Verenigingsgeschiedenis

In de winter van 1976-1977 werd bij een aantal medewerkers van de Gemeentelijke Plantsoenendienst het idee geboren om in Schijndel een dahlia- en chrysantenvereniging op te richten.

 

1977

 • Eerste bijeenkomst initiatiefgroep in de toenmalige Lagere Agrarische School (26 januari).
 • Algemene informatieavond (7 maart:) te organiseren voor belangstellenden. Twaalf personen gaven zich op en daarmee was de nieuwe vereniging geboren. Van toenmalige wethouder P. Verhagen kregen we in de Neerlandstraat gratis een perceeltje grond tot onze beschikking.
 • Op 21 maart wordt de eerste ledenvergadering gehouden; we hadden toen 16 leden.
 • In de ledenvergadering van 20 oktober worden de statuten vastgesteld, waarvan de acte in 1978 bij de notaris gepasseerd is.

1978

 • In de ledenvergadering van 2 maart is met algemene stemmen de naam van Tuinvereniging Arcadia aangenomen. Hiervoor was de volgende motivatie doorslaggevend: Arcadia was in de grijze oudheid op de Peloponnesos in Griekenland het voorbeeld van een streek van landelijke rust, waar het leven van herders in harmonie met de natuur zijn gang kon gaan, het was een geïdealiseerde plek van onbedorvenheid en schoonheid, waar geen onenigheid was. Deze naam sprak de leden aan en bovendien lag hij gemakkelijk en vriendelijk in het gehoor.
 • Hoewel we aanvankelijk dus alleen maar dahlia’s en chrysanten kweekten, werd al heel spoedig duidelijk, dat er in Schijndel behoefte was aan volkstuintjes, waar ook groenten gekweekt konden worden. In de ledenvergadering werd aldus besloten. In het huishoudelijk reglement kwamen bepalingen voor het verbieden van dahlia- en chrysantenteelt op de volkstuin.

1979

 • Passeren van de gewijzigde statuten bij de notaris (19-04-1979.
 • Bij de gemeente kregen we een gewillig oor, want we konden een behoorlijk stuk grond huren op ”De Plein” en we mochten er o.a. een tuinschuur bouwen. Het was dan ook een vreugdevolle dag, toen onze tuin officieel door de toenmalige burgemeester G. Scholten geopend werd. Er waren toen ongeveer 25 leden (19-4-1979).
 • Op zondag 2 september 1979 was onze eerste Open Dag.
 • Op zaterdag en zondag (8 en 9 september) was onze eerste grote bloemententoonstelling in het voormalige Parochiehuis op de Boschweg.

1982

 • Vanwege uitbreidingsplannen van de Gemeente hebben we slechts drie jaren (1979-1980-1981) getuinierd op de Plein. Per 1 januari 1982 hebben we van de gemeente de tuin aan De Steeg kunnen huren.
  De verhuizing van de Plein naar de Steeg viel samen met het sluiten van Jansen de Wit en de hang naar onbespoten groenten. Hierdoor ontstond een grote toeloop van nieuwe Arcadia leden. Het tuincomplex omvatte toen ook het huidige gemeentebosje (achter Brus bereikbaar via het Bospad). Later toen bleek dat onbespoten groenten soms beestjes bevatten en dat in een tuin ook gewerkt moet worden liep het ledental weer terug.

1989

 • Stuk tuin afgestoten. (Huidig gemeentebosje achter Brus).
 • Afgestoten stuk tuin is door kinderen beplant gedurende de boomplantdag.

1992

 • Verbod voor het houden van dieren (kippen e.d.). Kweekkastjes worden onder voorwaarden toegestaan.

1997

 • De tuin werd voorzien van waterleidingaansluiting.

1998

 • De tuin werd voorzien van elektriciteitsaansluiting.

2001

 • 2001 Afschaffing aparte open dag voor volkstuinieren, de vereniging bestond toen uit ongeveer 100 leden.

2003

 • Het toenmalige toilet werd aangesloten op de riolering.

2004

 • Gestart is met het streven naar een volwaardig clubhuis. Om dat te kunnen realiseren was een aanpassing van het gemeentelijk bestemmingsplan buitengebied noodzakelijk en ook financieel was er nog het e.e.a. te regelen.

2010

 • Realisatie clubhuis “’t kumt goed” (Mede dankzij vele vrijwilligers en sponsoren).

2011

 • Officiële opening clubhuis.

2013

 • In het clubhuis is een bar gerealiseerd.
Scroll naar boven