Historie

Over Arcadia

trolIn de winter van 1976-1977 werd het idee geboren om in Schijndel een dahlia- en chrysantenvereniging op te richten. De nieuw opgerichte vereniging kreeg al gauw een terrein aan de Neerlandstraat toegewezen, waar de eerste knollen geplant werden.

Al spoedig bleek dat er in Schijndel ook behoefte was aan volkstuinen, waar groenten gekweekt konden worden. Hiervoor was het terrein aan de Neerlandstraat te klein, en werd er verkast naar de "Plein". In 1979 werd hier de eerste Open Dag gehouden.

 

 

 

Al na drie jaar moest er weer verhuisd worden, wegens uitbreidingsplannen op Plein. Door de sluiting van Jansen de Wit, ontstond er een grote toeloop van leden en het nieuwe terrein aan de Steeg, omvatte toen ook het huidige gemeentebosje. In 1989 werd dit laatste stuk weer afgestoten. Langzaamaan werd het terrein toegankelijker gemaakt, en werd het aangesloten op riolering, elektriciteit en water.

Op 21-1-2011 volgde de opening van het clubhuis 't Kumt goed' waardoor de Arcadianen een ruimte hebben om elkaar dagelijks te ontmoeten, te schuilen, maar ook te vergaderen en te feesten.

 

den dikke

 

De Vereniging heeft als doel:
1. Het bevorderen van de studie van, en de liefde voor, de natuur in het algemeen.
2. Het kweken van bloemen en planten in het algemeen.

De vereniging tracht dit te bereiken door:
1. Het beschikbaar stellen van tuintjes en het toezicht houden daarop.
2. Het organiseren van bijeenkomsten, lezingen, tentoonstellingen, filmvoorstellingen, excursies en dergelijke.
3. Het vormen van een bibliotheek.
4. Het houden van keuringen en het geven van voorlichting.

De vereniging kent:
- Leden
- huisgenootleden
- jeugdledendonald duck