Nieuws

Windsingel

Het tuinen complex is omgeven door een windsingel waardoor een besloten ruimte ontstaat. De windsingel bestond voornamelijk uit elzen, wilgen, hazelaars etc. Deze struiken waren na zo’n 35 jaar aan vervanging toe.

 

Onder leiding van ons bestuurslid Henk v/d Staak is daarom de windsingel aangepakt. Struiken zijn verwijderd en nieuwe aangeplant waarvan ook een aantal groenblijvende zodat ook in de winter het besloten karakter gehandhaafd blijft. Daarnaast is de windsingel aan de voorkant vervangen door een beukenhaag en diverse tuinplanten zoals rhododendrons, skimmia en dergelijke ter verfraaiing van de entree. Het heeft nog even wat groeitijd nodig maar dan hebben we weer een mooie windsingel en een prachtige entree voor elke voorbijganger te bewonderen.

Nu de gehele windsingel weer op orde gebracht is blijken er toch nog leden te zijn die de windsingel gebruiken om spullen op te slaan of denken dat zij in de windsingel mogen bouwen. Hier enkele foto’s van wat niet toelaatbaar is. De betrokkenen zijn door de tuinbeheerder hierop aangesproken en krijgen een officiële waarschuwingen. Zij moeten dit zo snel mogelijk in orde brengen volgens de regels van het Huishoudelijk reglement.

 

windsingel 1Ongeoorloofd gebouwd

in de windsingel

windsingel 2 Illegale opslag

in de windsingel